Mónosbél Község Önkormányzat 2018. évi munkaterve

Melléklet a 1/2018. (II.14.) Képviselő-testületi határozathoz

Mónosbél Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve

Február 14.

Napirend

 1. Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2018. évi költségvetésének megtárgyalása

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítők: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

                     Intézményvezető

 1. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 1. Mónosbél Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 1. A polgármester 2018. évi szabadságolási terve

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

           Előkészítési határidő: 2018. február 9.

 Március 7.

Napirend

 1. Mónosbél Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

           Előkészítési határidő: 2018. március 2.

 Március 21.

 1. A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a szociális alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 1. A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 1. Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

           Előkészítési határidő: 2018. március 16.

 Április 25.

Napirend

 1. A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

           Előkészítési határidő: 2018. április 20.

Május 23.

Napirend

 1. A 2017. évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet elfogadása

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítők: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 1. Az önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

           Előadó, előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 1. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

           Előadó, előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 1. Beszámoló a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2017. évi tevékenységéről

           Előadó, előkészítő: Balázs Zsuzsanna Intézményvezető

           Előkészítési határidő: 2018. május 18.

Június 27.

Napirend

 1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről

           Előadó, előkészítő: Rendőrkapitány

 1. Az Önkormányzat által 2017. évben támogatott civil szervezet beszámolója

           Előadók, előkészítők:

           Antal József elnök, Mónosbéli Polgárőr Egyesület

 1. Beszámoló a könyvtár 2017. évi munkájáról

           Előadó, előkészítő: Czilli Edéné könyvtáros

           Előkészítési határidő: 2018. június 22.

Augusztus 8.

Napirend

 1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

           Előkészítési határidő: 2018. augusztus 3.

Szeptember 26.

Napirend

 1. Beszámoló a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

           Előadó, előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához

           Előadó, előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

           Előkészítési határidő: 2018. szeptember 21.

Október 31.

Napirend

 1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 1. A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 1. A polgármester beszámolója a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 1. A polgármester beszámolója az átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

           Előkészítési határidő: 2018. október 26.

November 28.

Napirend

 1. A helyi adóról szóló rendeletek módosítása

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

           Előkészítési határidő: 2018. november 23.

December 12.

Napirend

 1. Az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve

           Előadó. előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 1. A polgármester 2018. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztató

           Előadó: Varga Sándorné polgármester

           Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

           Előkészítési határidő: 2018. december 7.

 

Mónosbél, 2018. február

                                                                    Varga Sándorné

                                                                      polgármester