Mónosbél Község Önkormányzat 2024. évi munkaterve

MÓNOSBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. ÉVI MUNKATERVE

 

Január 11.

Napirend:
1. Mónosbél Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Varga Sándorné polgármester
Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

2. Általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése
Előadó: Varga Sándorné polgármester
Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

3. A mónosbéli 262/6. hrsz. alatti ingatlan adásvételi szerződésében szereplő vételárra fizetési felszólítás
Előadó: Varga Sándorné polgármester
Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2024. január 5.

 

Február 14.

Napirend:
1. Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Varga Sándorné polgármester
Előkészítők: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző
Balázs Zsuzsanna intézményvezető

2. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Varga Sándorné polgármester
Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

3. Mónosbél Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előadó: Varga Sándorné polgármester
Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

4. A polgármester 2024. évi szabadságolási terve

Előadó: Varga Sándorné polgármester
Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2024. február 8.

 

Március 6.

Napirend:
1. Mónosbél Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Varga Sándorné polgármester
Előkészítők: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 Előkészítési határidő: 2024. március 1.

 

Március 27.

Napirend:
1. Közbeszerzési terv elfogadása 2024. évre
Előadó: Varga Sándorné polgármester
Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

2. A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása
Előadó: Varga Sándorné polgármester
Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző
Előkészítési határidő: 2024. március 21.

 

Április 24.

Napirend:
1. A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása
Előadó: Varga Sándorné polgármester
Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2024. április 18.

 

Május 22.

Napirend:
1. A 2023. évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Varga Sándorné polgármester
Előkészítők: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

2. Az önkormányzat 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadó, előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

3. Beszámoló a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2023. évi tevékenységéről
Előadó, előkészítő: Balázs Zsuzsanna Intézményvezető

4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó, előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

5. Beszámoló a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó, előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2024. május 16.

 

Június 26.

Napirend:

1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
Előadó, előkészítő: Rendőrkapitány
2. Az Önkormányzat által 2023. évben támogatott civil szervezetek beszámolói
Előadók, előkészítők:
Antal József elnök, Mónosbéli Polgárőr Egyesület

Előkészítési határidő: 2024. június 20.

 

Július 24.

Napirend:
1. Tájékoztató a települési könyvtári szolgáltatásokról
Előadó: Varga Sándorné polgármester
Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2024. július 18.

Szeptember 25.

Napirend:
1. Mónosbél Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Varga Sándorné polgármester
Előkészítők: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2025. évi fordulójához
Előadó, előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző
Előkészítési határidő: 2024. szeptember 19.

Varga Sándorné
polgármester